Đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong các dịch vụ đầu tư và sản xuất thương mại